Ejerskab

Fit-all ApS ejes og drives af:

Fit-all ApS
Postboks 1662
9100 Aalborg
CVR: 35865705‏

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne webside, brugervilkårene eller andet, kan du kontakte os via telefon, postadresse eller via mail på kontakt@fitall.dk.

Denne side er produceret for Danmark og til det danske marked.

Du bør læse disse vilkår igennem, før du opretter dig som bruger på fitall.dk.
Ved oprettelse af det personlige abonnement på fitall.dk, skal du acceptere nedenstående betingelser, ved at krydse af i boksen til venstre for betingelserne og derefter trykke på godkendknappen.

Såfremt du skulle tilsidesætte betingelserne for medlemskab af Fit-all ApS eller på anden måde udvise en adfærd, som strider mod nævnte regler, er konsekvensen til enhver tid, at din adgang til din Fit-all side inddrages.

Fit-all refunderer i et sådant tilfælde ikke den resterende del af den periode, som du har betalt for.

Generelle brugervilkår

Du skal være fyldt 18 år, for at benytte Fit-all ApS’ hjemmeside https://fitall.dk.

Ved at oprette et personligt abonnement på fitall.dk får du en række tilbud, muligheder og arbejdsredskaber. Redskaberne er i vidt omfang afhængige af, at du indtaster data om dig selv.
Når du opretter en personlig profil, skal du indtaste en række oplysninger om dig selv, som er af personlig og brugerrelateret karakter som f.eks. navn, telefonnummer, adresse og e-mailadresse.

Fit-all ApS er berettiget til at sende dig meddelelser og svare på henvendelser via din personlige Fit-all profilside, via e-mail eller SMS.

Du kan indtaste en række oplysninger om din livsstil, herunder køn, alder, vægt, højde etc. Registrering af data om dig sker kun i det omfang, hvor det er nødvendigt for, at du kan få det fulde udbytte af fitall.dk.

Fit-all ApS respekterer dit privatliv og behandler i øvrigt dine data med diskretion. Hvis du på noget tidspunkt ønsker at ændre de oplysninger, der er registreret om dig eller at blive slettet fra Fit-alls database, og dermed lukke din personlige profil, så kan det gøres nederst på profilsiden, når du er logget ind på din personlige Fit-all profil.

Fit-all ApS får ved din accept af denne brugeraftale, samtidig tilladelse til at anvende dine billeder og oplysninger om vægttab mv. i forbindelse med øvrige aktiviteter i Fit-all-regi. Alt materiale på sider udbudt af Fit-all ApS tilhører Fit-all ApS, herunder tekst/artikler, fotos, designs, interviews, videoklip, opskrifter, koncept etc. og må ikke anvendes uden forudgående skriftlig accept fra Fit-all ApS.

Hvis du på fitall.dk deltager i debatter, forum etc. eller offentliggør andre udtryk skal dette altid ske under behørig hensyn til andres interesser, således at der holdes en ”god tone”, og du sikrer, at det som du offentliggør ikke krænker andres rettigheder (billeder, tekster, musik, video etc.). Med en god tone menes, at Fit-all ApS ikke accepterer sprogbrug med racistisk, religiøs, seksuelt indhold, eller indhold i øvrigt der, efter Fit-all ApS’ suveræne vurdering, er egnet til at krænke andres følelser eller rettigheder.

Fit-all ApS kan til enhver tid fjerne et indlæg eller suspendere din adgang til fitall.dk, såfremt “den gode tone” ikke overholdes. Fit-all ApS påtager sig ikke nogen former for ansvar for kommunikation og information mellem medlemmerne.

Abonnementer

Et abonnement på fitall.dk er en personlig rettighed for dig, og kan således ikke overdrages til andre, hvorfor du ikke må udlevere eller overdrage dit personlige brugernavn eller din personlige adgangskode til andre eller lade andre anvende disse.
Brugsretten til din personlige profil er således personlig og uoverdragelig.
Fit-all ApS forbeholder sig ret til med øjeblikkelig virkning og uden varsel at lukke din adgang til din personlige profil, hvis du væsentligt misligholder nærværende vilkår.
Som misligholdelse anses bl.a. manglende betaling af dit abonnement, samt et evt. misbrug af dit brugernavn og/eller kodeord, herunder ved videregivelse til 3. mand eller hvis 3. mand får mulighed for at benytte de tilbud og muligheder, du har adgang til via din personlige profil.

Vi gør opmærksom på

I henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler, §1” er køb ikke omfattet af fortrydelsesretten.

Alle priser på fitall.dk er inklusiv moms. Alle priser fremgår på hjemmesiden https://fitall.dk/priser.

Hvis du har oprettet dig som klubmedlemsabonnent hos Fit-all ApS, betaler du et månedligt beløb der udgør DKK 85,00. Prisen på dette abonnement opjusteres automatisk med 3 kr. den 1. januar 2023, og fremadrettet årligt hver den 1. januar.

I forbindelse med oprettelsen har du oplyst os om dine betalingskortinformationer, og du har samtidig givet dit samtykke og tilladelse til, at Fit-all ApS automatisk må trække det aktuelle abonnementbeløb på dit kreditkort hver måned frem til klubmedlemskabets opsigelse.

Kvitteringer for dine betalinger finder du på nederst din personlige side, når du er logget ind.

Betaling sker forud for en periodes begyndelse. Du kan til enhver tid opsige dit klubmedlemskab. Der er ingen former for binding eller opsigelsesfrist, dvs. at du til enhver tid kan opsige dit medlemskab på fitall.dk uden at skulle betale udover den periode, som du allerede har betalt for.
Du får ikke refunderet penge for en eventuel resterende del af den periode, som du allerede har betalt for.
Opsigelsen sker ved at klikke på teksten ‘Afslut’ nederst på din Fit-all profilside under overskriften ‘Luk dit medlemskab’. Såfremt du opsiger abonnementet midt i den månedlige abonnementsperiode, har du fortsat adgang til faciliteterne indtil datoen for næste abonnementtrækning.

Har du valgt at tilkøbe mødeadgang til et vægttabsforløb hos en coach, accepterer du samtidig, at Fit-all ApS ved udløb af hver periode, som du har betalt for, automatisk fornyr dit abonnement for en tilsvarende periode, og automatisk trækker et beløb svarende til prisen på den valgte periode.

Du kan, til enhver tid, ændre dine kreditkortoplysninger, når du er logget ind på din profilside, via menuen til venstre for dit profilbillede. Her klikker du på ikonet med en ‘mand’ med overskriften: ‘Ændr kreditkortoplysninger’. Klik på linket og opdater dine oplysninger.

Du kan, til enhver tid, ændre dit medlemskab, se din status for dit abonnement, eller tilkøbe/opsige coachforløb ved at klikke på ikonet med en ‘hjertet’ til venstre for dit profilbillede med overskriften ‘Mit abonnement’.

Medlemskaber købt på tilbud kan ikke kombineres med andre tilbud, kampagnekoder eller rabatter. Tilbuddet kan ikke overdrages til andre eller indløses til kontanter eller andre varer og tjenesteydelser.

Tilkøb af vægttabsforløb hos en vægttabscoach

Fit-all ApS samarbejder med coaches, som er selvstændige erhvervsdrivende, og som har ansvaret for afholdelse af møderne og den information, der gives på møderne.

Disse coaches afholder løbende møder, og klubmedlemmer der har tilkøbt særskilt adgang til møder er berettiget til at deltage i disse møder hos den vægttabscoach, som de er tilknyttet.

Der kan forekomme ændringer, og derfor kan det f.eks. ikke altid sikres, at et møde afholdes på det aftalte sted, ugedag eller til den tid, som først angivet.

I sådanne tilfælde er medlemmet berettiget til at deltage i et møde på et andet Fit-all ApS vægttabshold. Det er en forudsætning for tilkøb af mødeadgang hos en vægttabscoach, at du har et aktivt klubmedlemskab af fitall.dk i hele perioden.

Ved afbrydelse af klubmedlemskabet mistes alle rettigheder til deltagelse i møder på vægttabshold eller ved en online vægttabscoach, og der sker ikke refundering for den periode, som du i givet fald mister af dit vægttabsforløb hos din coach.

Fit-all ApS forbeholder sig ret til løbende at kunne foretage ændringer i tilbud, muligheder og arbejdsredskaber på fitall.dk. Ændringer der evt. kan indskrænke din brugsret på din personlige profilside eller evt. helt at bringe den til ophør.

Fit-all ApS forpligter sig således ikke til vedvarende at stille bestemte redskaber eller funktioner til rådighed for dig. Ændringer i betingelserne kommunikeres på din personlige profilside eller via e-mail, og træder tidligst i kraft 30 dage efter, at klubmedlemmerne er varslet.

Fit-all ApS er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og forpligtelser efter nærværende betingelser til 3. mand.

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

I denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger beskriver vi, hvordan Fit-all beskytter og behandler de oplysninger, som vi indsamler om dig.

Fit-all vil til hver en tid behandle personlige oplysninger:

  • sikkert, fortroligt og hæderligt.
  • lovligt, i henhold til gældende love, direktiver, forskrifter og principper for databeskyttelse.

Sådan bruger vi personlige data

Fit-all bruger de indsamlede data til de services, som vi tilbyder dig, bl.a. til at forbedre og tilpasse dine oplevelser. Dataene bruges også til at kommunikere med dig, f.eks. ved at oplyse dig om din profil eller sende dig nyhedsmails.

Videregivelse af oplysninger

Dine oplysninger vil ved tilkøb af et vægttabsforløb hos en vægttabscoach blive videregivet til tredjemand – i dette tilfælde din personlige vægttabscoach.

Ansvarsfraskrivelse

Råd og oplysninger på sider udbudt af Fit-all er ikke udtryk for lægefaglige vurderinger, men alene generelle informationer omkring hvad der i almindelighed opfattes som sund livsstil.

Fit-all ApS påtager sig ikke noget ansvar for sygdomme, ændrede helbredstilstande, eller andre følger som en brugeren måtte påstå være en følge af anvendelse af de informationer og/eller værktøjer, der er til rådighed på sider udbudt af Fit-all ApS.

Informationer og råd fra Fit-all ApS kan ikke erstatte eller anvendes som lægelig diagnose eller som erstatning for lægelig vejledning.

Har du helbredsmæssige og/eller sundhedsmæssige spørgsmål, bør du kontakte din læge for at få en afklaring omkring din brug af faciliteterne på fitall.dk.

Fit-all kan ikke gøres ansvarlig for hverken sygdomme eller skader, der måtte opstår som følge af et vægttab eller forsøg på et vægttab.

Copyright

Ingen dele af denne hjemmeside må kopieres, ændres, videresendes eller på anden vis anvendes i offentligt eller kommercielt øjemed uden forudgående skriftlig tilladelse fra Fit-all ApS, hvad enten der er tale om tekst, lyd, billeder eller andet. Enhver anvendelse i strid hermed vil øjeblikkeligt blive retsforfulgt i henhold til den på ethvert tidspunkt og på ethvert sted gældende lovgivning.